Monthly Archives: October 2018

November Meeting

 

Bywyd bugail ….. a shepherd’s life  Erwyd Howells

Cymdeithas Hanes Blaenpennal,

Cyfarfod 14eg Tachwedd, 7.30 yh

Ystafell Hir, Capel Penial ,Blaenpennal

Tâl mynediad £2 i bawb nad sy’n aelod.

Blaenpennal Local History Society

Meeting, 14th November, 7.30pm

The Long Room, Penial Chapel, Blaenpennal

Entry fee £2 for Non members of Society.