Category Archives: Meetings

Report of Meeting 12th April 2023

Meeting on 12th April 2023

 

The meeting was held at the Long Room, Penial Chapel, Blaenpennal.

The Society will in future operate as te Cymdeithas Mynydd Bach Society.

The new Constitution was presented to the meeting, and adopted subject to any objections within the period specified.

A financial report was presented.

The Committee was re-elected en bloc.

Welsh Conversation sessions will continue bi – monthly.

History meetings will resume in September. 2023.

Summer activities and other social events are open for suggestions.

The presentation for the evening was kindly given   by     Meic Birtwistle

            Frongoch – Gwalia et Italia – In happy comradeship

            Conflict between Welsh and Italian lead miners  c 1900

Details of Meeting 12th April 2023

Cymdeithas Mynydd Bach Society

Report of meeting  –  12th  April  2023  7.30pm in the The Long Room, Penial Chapel, Blaenpennal.

1.           Apologies.   –

 Tony Woodward, Tegwen Meredith,   Rob and Mary Osbourne, Anne Davies.

2. AGM –  New Constitution – It was presented to the meeting, to formalise the changes that have been necessary due to Covid, the change back from the requirements  by the Lottery grant for the Mynydd Bach book, and the desire to expand the events to include more community activities, and cover a larger area to serve the Community. There were no objections. A copy of the new Constitution is attached.  Any paid up members may lodge an objection to the new Constitution with 14 days, either via this email address or in person to the Secretary.

3. Election of Officers – The Committee and Officers were re-elected en bloc.

4. Report of Treasurer  The Financial Report was presented, copy attached.

 5. Future activities  –

Welsh conversation –  To continue for the time being, on   1st and 3rd Tuesday evenings at 7.00pm, but perhaps with a Summer break. There are  still spaces for other  members to join the group, contact the Secretary, Andrew.

History meetings start again in September.

Summer activities.  Open for suggestions.

Suggestions for other activities welcomed.

Gigs in the hayloft.  Paula Rylatt  gave details of the future gigs –

1- Phil King    Saturday May 6th . Check him out on www.phil-king.net

2- Black Feathers   Sunday June 4th on https://theblackfeathers.com/videos

3-Truckstop Honeymoon    Thursday August 3rd  https://www.truckstophoneymoon.com

4- Duo   Wednesday September 6th  https://duoguitarmusic.com

 If you are interested in joining the events please email Paula at email@iprylatt.plus.com

6.    The presentation was kindly given   by     Meic Birtwistle

              Frongoch – Gwalia et Italia –       In happy comradeship

              Conflict between Welsh and Italian lead miners  c 1900

7.       Refreshments.

Andrew  Findon, Ysgrifennydd – Secretary Cymdeithas Mynydd Bach Society
Jez Danks , Cadeirydd – Chairman – Cymdeithas Mynydd Bach So

Cyfarfod-Meeting 23 November

The next meeting will be on Wednesday 23rd November at 7.30pm in the Long Room Penial Chapel.

Ann Gwyn will be talking about the activities of Cymdeithas Edward Llwyd (see details below.)  It
will cover an interesting assortment of activities.
Also, the Committee will be revealing details of the proposed changes to the Society, for
members to discuss, and details of the Christmas Social which is proposed for 14th December.

Andrew Findon, Ysgrifennydd – Secretary Cymdeithas Hanes Blaenpennal  History Society

About Cymdeithas Edward LlwydCymdeithas Edward Llwyd  is a Welsh medium, natural history organization established by Dafydd Davies, Rhandirmwyn in 1978 for people who appreciate and want to learn more about the natural environment, geography and heritage of their country. It is named after Edward Llwyd (1660 -1709) the Welsh natural historian, geographer, linguist, and antiquary.

Field trips are held most Saturdays in each of three geographic areas: South and Mid Wales, North East Wales and Gwynedd and Anglesey. The field trips are led by people with a specialised and local knowledge of the flora, fauna and history of the area. Welsh learners are always welcome to join the field trips.

The society publishes two journals twice yearly. “Y Cylchlythyr” is a newsletter informing members about the society’s day to day activities and “Y Naturiaethwr” (The Naturalist) includes more substantial articles about various aspects of the natural world.

A linked website “Llên Natur” (Natural Lore) has been set up by the Society to collect, collate and store information from the public about the natural world and all aspects of the environment including weather, folk lore, place names, geology, flora and fauna. “Llên Natur” publishes a monthly ebulletin.

Cymdeithas Edward Llwyd aims to promote and standardise the use of the Welsh language within its fields of interest. To date it has published four Directories of Species which cross-reference Welsh, English and scientific names.

The society’s tent at the Welsh National Eisteddfod includes a small exhibition of its activities and features a specific aspect of the natural world. Additionally, it provides a focal point for members and other interested parties on the Eisteddfod field. During Eisteddfod week the Society sponsors the annual Edward Llwyd lecture and arranges an Eisteddfod field trip.

Amdanon Ni

Cefndir

Sefydlwyd Cymdeithas Edward Llwyd yn 1978 gan y diweddar Dafydd Davies, Rhandirmwyn, fel cymdeithas i naturiaethwyr Cymru. Y mae yn rhoi cyfleoedd i’r aelodau werthfawrogi, mwynhau a dysgu am y byd o’u cwmpas a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Enwir y Gymdeithas ar ôl Edward Llwyd (1660 – 1709), naturiaethwr ag ysgolhaig; yn ei gyfnod cyfeiriwyd ato fel “y naturiaethwr gorau yn awr yn Ewrop”. Yr oedd ganddo ddiddordebau eang ac fe’i adnabyddir hefyd fel botanegydd, ieithydd, daearegydd, a hynafiaethwr. Y mae gweithgareddau’r Gymdeithas yn adlewyrchu diddordebau Edward Llwyd.

Teithiau Maes

Prif weithgaredd y Gymdeithas yw cynnal teithiau cerdded mewn gwahanol ardaloedd o Gymru a thrwy hynny rhoi cyfleoedd i’r aelodau ddod i adnabod eu gwlad yn well. Bydd pob un o’r gweithgareddau dan ofalaeth arweinydd sydd â diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru. Trefnir teithiau mewn tri rhanbarth, Y De a’r Canolbarth, Y Gogledd Ddwyrain a Gwynedd a Môn. Cynhelir teithiau ar y Sadwrn ym mhob rhanbarth, bron gydol y flwyddyn.

Cylchgronau

Cyhoeddir dau gylchgrawn pob chwe mis; y Cylchlythyr a’r Naturiaethwr. Pwrpas y Cylchlythyr yw meithrin cysylltiad â’r aelodau a rhannu gwybodaeth am y teithiau a gweithgareddau eraill. Cyhoeddir erthyglau mwy swmpus am faterion yn ymwneud â byd natur yn y Naturiaethwr.

Llên Natur

Bas data ar lein yw Llên Natur, datblygiad a noddir gan y Gymdeithas, ceir cyfle i gofnodi pob agwedd o fywyd cefn gwlad a byd natur yn y bas data hwn. Mae gwefan Llên Natur yn agored i bawb ddarllen neu gyfrannu lluniau neu sylwadau am fyd natur yn ei holl agweddau. Cyhoeddir bwletin ar lein bob mis mae yn agored i bawb a gellir cael mynediad uniongyrchol neu trwy’r linc o’r wefan hon.

Tudalen Gweplyfr

Ar dudalen Gweplyfr [‘Facebook’] y Gymdeithas ceir gogwydd mwy cymdeithasol gyda lluniau a straeon am y teithiau diweddaraf – a’r aelodau! Mae’r rhif cod cyswllt ar gael yn y Cylchlythyr.

Safoni enwau a thermau

Mae’r Gymdeithas yn ceisio hybu a lledaenu’r defnydd o’r iaith Gymraeg ym mob agwedd o’r meysydd o ddiddordeb. I’r perwyl hwn sefydlwyd is-bwyllgor enwau a thermau i sicrhau fod geirfa Gymraeg ar gael i drafod enwau creaduriaid a phlanhigion. Cyhoeddwyd ffrwyth gwaith yr is-bwyllgor hwn mewn pedair cyfrol;

Creaduriaid Asgwrn-cefn – 1994Planhigion Blodeuol, Conwydd a Rhedyn -2003Gwyfynod, Gloÿnnod Byw a Gweision Neidr – 2009Ffyngau – 2016Casglu a chofnodi enwau gwenyn a chacwn fydd y dasg nesaf. Mae’r gwaith yma yn mynd rhagddo drwy gydweithrediad â Chanolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, Y Porth Termau a Wicipedia Cymreig.

Gweithgaredd Arall

Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol ar benwythnos ym mis Medi. Yn ystod y Gynhadledd trefnir darlithoedd a theithiau maes, yn ogystal â’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.Fe fydd y Gymdeithas yn paratoi pabell ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol pob blwyddyn. Ceir yno cyfle i gyflwyno ein gweithgaredd, cyfarfod aelodau, a chodi’r ymwybyddiaeth o’r Gymdeithas ymysg yr Eisteddfodwyr.Hefyd, yn achlysurol fe drefnir darlithoedd a nosweithiau cymdeithasol.

Rheolaeth a Statws

Rheolir y Gymdeithas gan y Pwyllgor Gwaith sydd yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Sefydlwyd nifer is-bwyllgorau ar gyfer gwaith penodol ee ‘enwau a thermau’. Y mae’r Pwyllgor Gwaith yn atebol i’r Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol, sydd yn gyfrifol am ethol swyddogion. Y mae enwau’r prif swyddogion ar gael ar y wefan hon.Y mae’r Gymdeithas yn Elusen Gofrestredig: Rhif 1126027.

Meeting June 22

A meeting was held at Ffos yr Odyn Barn, on Wednesday evening 22nd June, which was attended by 24, to discuss the restart of the History Society in September, and  future Community activities.   For those people new to the area, we gave a summary of past activities, including the formation of the Society, publishing of the “Mynydd Bach Ei Hanes – Its History” book, the” Christmas Recipes and Memories” booklet, local  Welsh language improvers sessions,   and offshoot activities for the Community such as Covid support, broadband and phone service, in the area, and providing a heart defibrillator.  The annual subscription will remain at £5 per person.

Several ideas were suggested for future activities, so the Committee will discuss these suggestions and arrange suitable activities.

Jez Danks gave us some entertainment demonstrating his violin skills, which was thoroughly enjoyed by all present.

Many thanks to Chris and Michele Pope for providing the facilities, and opening the bar, which lubricated proceedings.

November Meeting – Operation Julie – Lyn Ebenezer

Operation Julie – by Lyn Ebenezer.

 The history of one of the world’s biggest drugs networks that was active in mid-Wales in the mid-1970s. In a rural laboratory near Tregaron pure LSD valued at millions of pounds was produced and seized; this lead to an interesting and notorious criminal case.
Wednesday 13th November
Venue – The Long Room Penial Chapel 7.30pm

Meetings for 2019/20

Meetings at Long Room Penial Chapel 7.30pm

2019

11 September   Memories of World War 2
09 October    Pont Llanio Creamery- Lloyd Jones
13 November   Operation Julie- Lyn Ebenezer
13 December    Christmas Social at Ty Newydd

2020

12 February      Derry Ormond – Alan Leach
11 March         Members items
08 April            Awaiting confirmation
13 May               Daytime visit of  local interest

Membership £ 5 per person,  enquiries to

Andrew Findon, Y Felin Fach , 01974-251231

Website – http://blaenpennal.org.uk

E-bost  email  blaenpennal@gmail.com

November Meeting

 

Bywyd bugail ….. a shepherd’s life  Erwyd Howells

Cymdeithas Hanes Blaenpennal,

Cyfarfod 14eg Tachwedd, 7.30 yh

Ystafell Hir, Capel Penial ,Blaenpennal

Tâl mynediad £2 i bawb nad sy’n aelod.

Blaenpennal Local History Society

Meeting, 14th November, 7.30pm

The Long Room, Penial Chapel, Blaenpennal

Entry fee £2 for Non members of Society.

Strata Florida Visit

 Strata Florida Visit with Professor David Austin.

The visit is now confirmed for Monday 11th June, 2pm in the car park.
Unfortunately it was not possible to arrange a date which suited everyone, this was the best option.
If you are attending please let me know if you want a lift or are able to take others,
There  will be a CADW site  visit fee of £4.00 pre adult of £2.60 for seniors.

February Meeting

–   Blaenpennal History Society

The next    meeting is to be held  at 7.30pm on  Wednesday 14 February 2018,

at  Caffi Sali Mali, Pentre Bach, Blaenpennal

Help The National Library of Wales to ‘Unlock the Hidden History of The Great War’

If you would like further details, please contact Andrew Findon (Y Felin)
on 01974-251231, or email at 
blaenpennal@gmail.com

Dear Secretary of Cymdeithas Hanes Blaenpennal,
I write to invite you to become involved in an exciting project that will make part of the First World War’s secret heritage which is held at The National Library of Wales (NLW) accessible to the people of Wales and the world.
The National Library has received financial assistance from the Heritage Lottery Fund to deliver a project that will focus on the Cardiganshire Great War Tribunals Records. These were the tribunals that dealt with appeals against conscription to the armed forces on personal, economic, moral or religious grounds.
In 1921, the Government ordered that all tribunal records should be destroyed; nevertheless the Cardiganshire minutes survived. Now the archive is completely unique in Wales, and one of the few of its kind that exists in the United Kingdom.
Our project enables volunteers to use an online resource, recently developed by NLW, to transcribe and index the records so that they can be searched by name, address, date etc. 

 Staff and NLW volunteers will visit you to share the history of the records and to provide training on how to use the online resource. There will also be an opportunity during the information sessions to share and record local oral histories of the First World War.

 The final resource will be available on the NLW website to researchers, family historians and anyone interested in the heritage of the Great War.