Archifau Misol: Medi 2017

Cyfarfod – Medi

 

Cynhelir y Cyfarfod nesaf am 7.30 pm Nos Fercher , 13 Medi 2017

yn Penial Chapel , Blaenpennal

Cyflwyniad gan Alan Leach

Glen Dennis Mansion.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon
(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com

Neu John Meredith ar 01974-251474

Mae £5 ffi aelodaeth 2017 / 2018 yn ddyledus