Archifau Misol: Ionawr 2018

New Year Social Evening

Maen Paul a Carolyn Everton   yn gwahodd  aelodau
Cymdeithas Hanes Blaenpennal i
Noson Cymdeithasol Blwyddyn Newydd yn Bryntair Llyn Nos Fercher 10 Ionawr 2018 am
7.30pm

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew  ar 01974-251231

neu e-bost –      blaenpennal@gmail.com

Dewch â bwyd a diod os gwelwch yn dda.

Atebwch os gwelwlch yn dda.

Atebwch os gwelwch yn dda  , cyn gynted â phosib   Sweet or savoury ?