Archifau Categori: Ddadneilltuo

Cyfarfod Mehefin 22

Ar nos Fercher Mehefin 22ain cynhaliwyd cyfarfod yn Ysgubor Ffos yr Odyn, lle daeth 24 o bobl
ynghyd i drafod ail-ddechrau Cymdeithas Hanes Blaenpennal ym mis Medi a’r ffordd ymlaen i’r
Gymdeithas yn y dyfodol. Ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r ardal rhoddwyd crynodeb o’n
gweithgaredd hyd yma yn sefydlu’r Gymdeithas, cyhoeddi llyfr “Mynydd Bach, Ei Hanes – It’s
History” a’n llyfryn o “Atgofion Nadolig a Risetiau”, a’r grwpiau gwella Cymraeg, ynghyd a
gweithgareddau eraill fel cefnogaeth Covid, gwasanaeth band eang a ffôn, a darparu peiriant
“defibrillator”. Bydd y tanysgrifiad blynyddol yn aros ar £5 y pen.

 

Cynigiwyd nifer o syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol, a bydd y pwyllgor yn trafod rhain a threfnu rhaglen.

Cafwyd adloniant cerddorol gan Jez Danks ar y ffidil, ac yr oedd pawb wedi mwynhau mas draw.

Diolch yn fawr i Chris a Michele Pope am ddarparu’r lleoliad ac agor y bar i hyrwyddo’r cymdeithasu.

Programme of Events for 2018/19 Season

Cymdeithas Hanes Blaenpennal Local History Society

Meetings at Long Room Penial Chapel 7.30pm

12 September   St David’s Church and records – Rev Phillip Davies

10 October       The poets of Mynydd Bach – Rhiannon Evans and Jez Danks

14 November   A shepherd’s life – Erwyd Howells

12 December   Christmas Social – Venue to be decided

13 February     Members old items and heirlooms    Bring anything of interest

13 March         The mills of Ceredigion – Andrew Findo

10 April            Local field names –   Rob Ackroyd

8 May               Daytime visit to local venue of interest.

Membership £ 5 per person,

Enquiries Andrew Findon, Y Felin Fach , 01974-251231 or blaenpennal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

September Meeting

Phillip Wyn Davies – St David’s Church Blaenpennal.

To start the new season of meetings we are starting with a talk by Phillip Wyn Davies
about St David’s Church Blaenpennal, and its records.
Long Room Penial Chapel  7.30pm
Subscription of £5 per person  will be due.