Archifau Misol: Hydref 2017

Cyfarfod – Hydref

Cymdeithas Hanes Blaenpennal

Cynhelir y Cyfarfod nesaf am 7.30 pm Nos Fercher , 11 Hydref 2017

yn Penial Chapel , Blaenpennal

Cyflwyniad gan Jen Cairns

Ghosts and local characters

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon

(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com

Neu John Meredith ar 01974-251474

Mae £5 ffi aelodaeth 2017 / 2018 yn ddyledus

Gwefan  – http://blaenpennal.org.uk